Whites           

 • Cabbage White
  Pieris rapae. Astoria, Oregon, Sept 30, 2008.
 • Margined White, mating pair
  Pieris marginalis, often called P. napi. Eden Valley, Rosburg, Washington. Spriong 2000.
 • Becker's White
  Pontia beckerii. NE Oregon, short exit from I-84 between Baker City & Idaho.
 • Western White
  Pieris occidentalis. Malheur National Wildlife Refuge headquarters. Sept 13-14, 1996.
 • Checkered White
  Pontia protodice. Thunder Basin National Grassland, State Route 450, Wyoming. August 24, 2008.
 • Pine White
  Neophasia menapia. Peterson Prairie, Gifford Pinchot National Forest, on State Route 141 west of Trout Lake, Washington.
Previous     Next Image
Thumbnail panels:
Now Loading